Vyšetrenie zraku optometristom

V našej Optike Gerboc v Humennom ponúkame vyšetrenie zraku optometristkou – Mgr. Zuzanou Stržínkovou.


Kto je optometrista?

Optometrista je vysokoškolsky vzdelaný nelekarský zdravotnícky pracovník, ktorý sa špecializuje na vyšetrenie zraku, meranie dioptrií a určovanie vhodnej korekcie okuliarmi alebo kontaktnými šošovkami. Väčšinou pôsobí v očnej optike alebo v niektorých zdravotníckych zariadeniach. Je kompetentný vyšetrovať pacientov od 15 roku veku.


Vyšetrenie zraku zahŕňa:

 • vstupný pohovor s klientom a anamnézu
 • objektívne vyšetrenie refrakcie autorefraktometrom
 • meranie očného tlaku bezkontaktne s prepočtom na hrúbku rohovky
 • meranie hrúbky rohovky bezkontaktne
 • meranie zakrivení rohovky
 • preskúšanie naturálnej zrakovej ostrosti
 • subjektívne vyšetrenie refrakcie na LCD optotype
 • vyšetrenie astigmatizmu pomocou presnej metódy Jacksonových skrížených cylindrov
 • preskúšanie zrakovej ostrosti s korekciou, jemné doladenie na červeno-zelenom teste
 • subjektívne vyšetrenie refrakcie na blízko
 • doporučenie najvhodnejšej optickej pomôcky
 • premeranie dioptrií vlastných okuliarových šošoviek na fokometri

Cena vyšetrenia je 30€.

Pri kúpe kompletných okuliarov je zľava z vyšetrenia -10€

Objednávky na vyšetrenie


Očná Optika Gerboc, Humenné
26. novembra č. 7

(oproti Domu potravín)
066 01 Humenné

Telefonicky:

  057/772 35 97

Osobne:

V Optike Gerboc v Humennom a v Snine.

Vyšetrenie je možné aj bez objednávky, ale nezaručujeme Vám voľný termín.

Mapa: